Box2L

Konsultacje językowe:

  • Dla osób, które chcą uczyć się samodzielnie, ale potrzebują pomocy w określeniu krótko- lub długoterminowych celów, planu działania
  • Dla wszystkich, którzy potrzebują sytuacyjnych, sporadycznych konsultacji językowych